58907 - Η κλασική προσέγγιση

Ν. Λυγερός

Η κλασική προσέγγιση
του παραδοσιακού
μοτίβου
σου έδωσε
το ερέθισμα
να δεις βαθύτερα
τις τεχνικές
της μουσικής
για να μην παίζεις μόνο
χωρίς να καταλαβαίνεις
το πνεύμα.