58908 - Μελετώντας μαζί

Ν. Λυγερός

Μελετώντας μαζί
τα δύσκολα
προβλήματα
ανακαλύπτεις
τεχνικές
επίλυσης
που δεν είχες
φανταστεί
γιατί ήταν
άχρηστες
για τα εύκολα.