58912 - Η μοιρασιά

Ν. Λυγερός

Η μοιρασιά
της χαράς
γίνεται
ανεξάρτητα
της απόστασης
όταν υπάρχει
σχέση
που οδηγεί
σε δεσμό
γι’ αυτό είναι
θεμελιακή
για τους ανθρώπους.