58913 - Ο συντονισμός

Ν. Λυγερός

Ο συντονισμός
πέρα των εμποδίων
της απόστασης
είναι πιο ισχυρός
γιατί εξ αρχής
είναι ανθεκτικός
για να ζήσει
και μετά
τις επιθέσεις
της βαρβαρότητας

κατά της Ανθρωπότητας.