58922 - Και ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Και ο Χριστός
είχε υποστεί
βαρβαρότητα
μετά
τη γέννησή του
αλλά κατάφερε
να ξεπεράσει
όλα τα εμπόδια
και ν’ αγαπήσει
την Ανθρωπότητα
όσο κανένας
άλλος.
Μη το ξεχνάς.