58927 - Η δειλία

Ν. Λυγερός

Η δειλία
φαίνεται
στις πράξεις
αλλά
και στα λόγια
όταν φοβάσαι
να εκτεθείς
μπροστά
στους άλλους
της κοινωνίας
της λήθης.