58928 - Ο καθένας

Ν. Λυγερός

Ο καθένας
είναι υπεύθυνος
για τις πράξεις
που κάνει
και για αυτές
που θα έπρεπε
να κάνει
για να προστατέψει
ένα μικρό
άνθρωπο
που ήταν
αθώος.