58930 - Στα κοινά

Ν. Λυγερός

Στα κοινά
μαθήματα
όλοι έχουν
τη δυνατότητα
να εκφραστούν
με τον ίδιο
τρόπο
αλλιώς
δεν έχει
κανένα
νόημα.