58932 - Η καταπάτηση

Ν. Λυγερός

Η καταπάτηση
δεν μπορεί
να είναι
αποδεκτή
στο πλαίσιο
της Ανθρωπότητας
αυτό
να θυμάσαι
όταν παλεύεις
ενάντια
στη βαρβαρότητα.