58936 - Τα Ευαγγέλια

Ν. Λυγερός

Τα Ευαγγέλια
θέλουν
καθαρό
πνεύμα
για μελέτη
διότι έχουν
βάθος
και δεν αντέχουν
τα κοινωνικά
προβλήματα.