58939 - Η φλογέρα

Ν. Λυγερός

Η φλογέρα
είναι φτιαγμένη
με το ξύλο
των αιώνων
και τώρα
μπορεί
να ζήσει
ελεύθερη
χωρίς
φόβους
λόγω αγάπης.