58947 - Μια συμφωνία

Ν. Λυγερός

Μια συμφωνία
βοήθειας
δεν είναι
δώρο
αλλά συμπαράσταση
για κάποιον
που έχει
ανάγκη
χωρίς ποτέ
να δημιουργηθεί
εξάρτηση
σε ανθρώπινο
επίπεδο.