58951 - Μάθε τις σχέσεις

Ν. Λυγερός

Μάθε τις σχέσεις
που υπάρχουν
μεταξύ
των Συνθηκών
για να δεις
το βάθος
της ιστορίας
που κρύβεται
μέσα τους
για αυτούς
που δεν ξέρουν.