58957 - Στην Επανάσταση

Ν. Λυγερός

Στην Επανάσταση
η λεγόμενη
Υψηλή Πύλη
έφαγε
πόρτα
από τις Μεγάλες
Δυνάμεις
που είχαν
ήδη
συμφωνήσει
για το μέλλον
της Ελλάδας.