58959 - Η σοβαρή ύπαρξη

Ν. Λυγερός

Η σοβαρή ύπαρξη
ενός κράτους
δεν προέρχεται
από την ανεξαρτησία του
αλλά μόνο
από την αναγνώριση
από τις άλλες χώρες
που έχουν
υπογράψει
διεθνείς συνθήκες
για το μέλλον.