58960 - Σε επίπεδο

Ν. Λυγερός

Σε επίπεδο
στρατηγικής
οι συνθήκες
δεν έχουν
κανένα νόημα
αν δεν υπάρχουν
συμφωνίες
που έχουν
κοινά συμφέροντα
και κοινό
υπόβαθρο.