58961 - Αν οι συνθήκες

Ν. Λυγερός

Αν οι συνθήκες
είναι επαναστατικές
είναι γιατί
μιλούν
για το μέλλον
από πριν
και καταφέρνουν
οι Μεγάλες Δυνάμεις
να τις επιβάλλουν
στην τουρκική
βαρβαρότητα.