58962 - Και η χαρά

Ν. Λυγερός

Και η χαρά
θέλει
αντοχές
αλλιώς
δεν μπορείς
να φτάσεις
στο σημείο
της απόλαυσης
που οδηγεί
στην αρμονία.