58963 - Είναι αποτέλεσμα

Ν. Λυγερός

Είναι αποτέλεσμα
τεκτονικών κινήσεων
η Εθνική Επανάσταση
που ενίσχυσαν
την πολυκυκλικότητα
έτσι μέσω
αναδρομικής ανάλυσης
βλέπουμε
πως η Συνθήκη
του 1832
είναι συνδυασμός
των 1827 και 1830
μέσω 1826
και 1828 και 1829.