58967 - Το 1827 έως το 1832

Ν. Λυγερός

Το 1827 έως το 1832
είναι η περίοδος
η πιο σημαντική
για την υλοποίηση
του οράματος
της Επανάστασης
και αποτελεί
την αλλαγή
του κύκλου
που ακολούθησε
την αλλαγή
φάσης
του 1821.