58968 - Δυο χρόνια

Ν. Λυγερός

Δυο χρόνια
αποδείξαμε
την αξία
του Αγώνα μας
για να έχουμε
τελικά
ενισχύσεις
την πιο δύσκολη
στιγμή
του πολέμου.