58969 - Το 1821

Ν. Λυγερός

Το 1821
το πιόνι
με προαγωγή
έγινε ίππος.
Έτσι τα άλλα
κομμάτια
κατάλαβαν
πώς έπρεπε
να παίξουν
τη συνέχεια
της παρτίδας.