58973 - Οι Δίκαιοι

Ν. Λυγερός

Οι Δίκαιοι
δέχονται
τις αδυναμίες
των Αθώων
αλλά οι ίδιοι
σκέφτονται
πάντα
τους επόμενους
για να μη γίνουν
θύματα.