58974 - Ο Κολοκοτρώνης

Ν. Λυγερός

Ο Κολοκοτρώνης
είχε λιγότερα
προβλήματα
με τους ξένους
παρά
με τους δικούς του
γιατί αυτοί
δεν έβλεπαν
το βάθος
του μέλλοντος
του Αγώνα.