58975 - Η Ελλάδα

Ν. Λυγερός

Η Ελλάδα
ήταν αναγνωρισμένη
από τις Μεγάλες
Δυνάμεις
πριν καν
το ζητήσει
γιατί
από την αρχή
ήθελαν
να μην πεθάνει
Οθωμανικά.