58976 - Η ρωσική νίκη

Ν. Λυγερός

Η ρωσική νίκη
που οδήγησε
στη Συνθήκη
Αδριανούπολης
ανάγκασε
τους Οθωμανούς
να δεχτούν
όλες τις συμφωνίες
των Μεγάλων
Δυνάμεων
και τη γέννηση
της Ελλάδας.