58978 - Η συμφωνία

Ν. Λυγερός

Η συμφωνία
των Μεγάλων Δυνάμεων
εξασφάλισε
ότι καμία
από τις τρεις
δεν μπορούσε
να μπει
στην Ελλάδα
χωρίς την άδεια
των άλλων
έτσι ήταν διπλά
εγγυήτριες.