58979 - Το άρθρο 10

Ν. Λυγερός

Το άρθρο 10
της Συνθήκης
Αδριανούπολης
αναφέρεται
στη Συνθήκη
του Λονδίνου
και δεν πρέπει
ποτέ
να το ξεχάσεις
γιατί είναι
επιχείρημα
του μέλλοντος.