58980 - Οι Μεγάλοι Σύμμαχοι

Ν. Λυγερός

Οι Μεγάλοι Σύμμαχοι
ήταν πάντα
Σύμφωνοι
όταν έπρεπε
να βάλουν
στη θέση της
την Οθωμανική
Αυτοκρατορία
που καταπατούσε
τους λαούς.