58981 - Το ’21 είναι

Ν. Λυγερός

Το ’21 είναι
το ανάλογο
των Θερμοπυλών
και το ’27
της Σαλαμίνας
σε επίπεδο
υψηλής
στρατηγικής
για την Ελλάδα
του μέλλοντος.