58986 - Το πρόγραμμα

Ν. Λυγερός

Το πρόγραμμα
έγινε
πιο κατανοητό
και άνοιξε
ένα παράθυρο
για τη ζωή
που έχει
άμεση
πρόσβαση
στη Διδασκαλία.