58988 - Η παρτιτούρα των ηρώων

Ν. Λυγερός

Η παρτιτούρα των ηρώων
έδειχνε
πώς ο Κολοκοτρώνης
άρχισε την επίθεση
κατά των Οθωμανών
με το πεζικό
και το ιππικό
και πώς μπήκαν
στη μάχη
γι’ αυτό βλέπεις
τα βόλια
και τα σπαθιά.