58989 - Ο κύκλος

Ν. Λυγερός

Ο κύκλος
δεν είναι
φαύλος
αλλά
θεμελιακό
στοιχείο
της εξέλιξης
για την πολυκυκλικότητα
του Χρόνου
κι έτσι
λειτουργεί
η Χρονοστρατηγική.