58990 - Η ανθρώπινη επαφή

Ν. Λυγερός

Η ανθρώπινη επαφή
είναι μόνο η αρχή
γιατί η ουσία
έρχεται
με τη σχέση
που οδηγεί
στον δεσμό
λόγω
ανάγκης
αρμονίας.