58991 - Το επαναστατικό πνεύμα

Ν. Λυγερός

Το επαναστατικό πνεύμα
δεν είναι μόνο
μαχητικό
αλλά πρώτα από όλα
ανθρώπινο
γιατί απορρίπτει
τη σκλαβοσύνη
της βαρβαρότητας
για να ζήσουν
οι άνθρωποι
με την Ανθρωπότητα.