58993 - Η διπλή αξιοποίηση

Ν. Λυγερός

Η διπλή αξιοποίηση
άρχισε
σαν νέα συνθήκη
αλλά μετά
από μελέτη
μεταμορφώθηκε
σε συμφωνία
που ξεπερνά
τα εμπόδια
της απόστασης
για να ζήσει
η αρμονία.