58994 - Ο συντονισμός

Ν. Λυγερός

Ο συντονισμός
των κινήσεων
έγινε με την ίδια θέα
που έπλασε
ζωντανό θέαμα
της πραγματικότητας
που ξεπερνά
τη φαντασία
επειδή είναι
το πρέπον
για την ουσία.