58996 - Οι νότες του μαντολίνου

Ν. Λυγερός

Οι νότες του μαντολίνου
μετά την παύση
δεν κάνουν μόνο
την επαναφορά
των δακτυλισμών
της αρχής
αλλά και τις παραλλαγές
όπου κάθε νότα
έχει τη σημασία της
για την ουσία του έργου.