58997 - Μια νότα

Ν. Λυγερός

Μια νότα
αλλάζει
τον δακτυλισμό
και του δίνει
άλλο ύφος
για να προετοιμάσει
τη συνέχεια
μετά την αλλαγή
φάσης
και πριν την αλλαγή
κύκλου.