59006 - Η αναγνώριση

Ν. Λυγερός

Η αναγνώριση
είναι εκ φύσης
στοιχείο θεωρίας παιγνίων
και γι’ αυτό είναι
τόσο δύσκολη
αφού ξεπερνά
την απόφαση
και χρειάζεται
τη συμφωνία.