59007 - Το εξώνυμο

Ν. Λυγερός

Το εξώνυμο
έχει συχνά
τη χρήση
της κατηγορίας
και αυτό φαίνεται
ενάντια
στους Αυτόχθονους
Λαούς.