59009 - Χάρη

Ν. Λυγερός

Χάρη
στους Byron
Hugo
και Berlioz
οι Ευρωπαίοι
έμαθαν
για τη βαρβαρότητα
των Οθωμανών
και για τον Αγώνα
των Ελλήνων
έτσι άγγιξαν
και τις Δυνάμεις.