59010 - Οι Συνθήκες

Ν. Λυγερός

Οι Συνθήκες
πάντα έχουν
κάτι το αρνητικό
για κάποιον
και βασίζονται
σε συμβιβασμούς
ενώ οι Συμφωνίες
μπορεί να είναι
θετικές
σε όλα τα σημεία
για όλους.