59011 - Το υγρό στοιχείο

Ν. Λυγερός

Το υγρό στοιχείο
είναι θεμελιακό
στη Συνθήκη
Κωνσταντινούπολης
του 1881
διότι
εντός ξηράς
τα ποτάμια
και η ροή τους
παίζουν ρόλο
στρατηγικό.