59012 - Τα ποτάμια

Ν. Λυγερός

Τα ποτάμια
στις συνθήκες
παίζουν
ένα ρόλο
τοποστρατηγικό
και όχι μόνο
γεωγραφικό
γι’ αυτό
εξέτασε
τις δεξαμενές
έλξης.