59014 - Οι συνθήκες του ’32 και ’81

Ν. Λυγερός

Οι συνθήκες του ’32 και ’81
αποδεικνύουν έμπρακτα
ότι η ανταλλαγή πληθυσμών
δεν είναι απαραίτητη
και ότι δεν υπάρχει
δικαιολογία
που να υποστηρίζει
την πράξη
βαρβαρότητας
που καταπάτησε
λαούς.