59015 - Η Κωνσταντινούπολη του ’32

Ν. Λυγερός

Η Κωνσταντινούπολη του ’32
όχι μόνο ήταν
αποτελεσματική
εκείνη την εποχή
αλλά αποτέλεσε
και εφαλτήριο
για την Κωνσταντινούπολη του ’81
αφού συνεχίζει
το πνεύμα της.