59016 - Το βαρύ

Ν. Λυγερός

Το βαρύ
επιχείρημα
του μέλλοντος
για τη Συνθήκη
Κωνσταντινούπολης
του 1832
είναι αυτή
του 1881
που μέσω
Συνθήκης
Βερολίνου
του 1878
συνεχίζει
το έργο της.