59017 - Η Συνθήκη Ανδριανούπολης

Ν. Λυγερός

Η Συνθήκη Ανδριανούπολης
του 1829
προετοίμασε
τη Συνθήκη Κωνσταντινούπολης
του 1832
και η Συνθήκη Βερολίνου
του 1878
προετοίμασε
με ανάλογο
τρόπο
τη Συνθήκη
Κωνσταντινούπολης
του 1881.