59018 - Όταν υπογράφεις

Ν. Λυγερός

Όταν υπογράφεις
μια Συνθήκη
στα Κατεχόμενα
ενώ είναι
αρνητική
για τον καταπατητή
έχεις πετύχει
περισσότερο
από διπλωματικό
βήμα.